Business Wiki

Kennis binnen een bedrijf wordt door steeds meer bedrijven vastgelegd in een business wiki. Veel bedrijven die een wiki gebruiken zijn hier zeer positief over.

Kennisdeling binnen een bedrijf

In veel middelgrote en grote bedrijven worden tegenwoordig onderzoeken gedaan naar interne kennisdeling. Geen uitzondering is de volgende uitkomst: "Er is veel kennis aanwezig, maar de toegankelijkheid hiervan laat te wensen". Veel kennis (procedures en productkennis) is niet of nauwelijks gedocumenteerd en wanneer dit wel het geval is staat de informatie meestal in een document dat op een home-directory of netwerkshare is opgeslagen. Een veelgehoorde klacht is dat het vinden van informatie door deze ongestructureerde manier van werken lastig blijft.

Een Business Wiki inzetten om de kennis toegankelijk te maken

Een suggestie die steeds vaker wordt aangedragen is het gebruik van een business wiki binnen het bedrijf, om kennis op te slaan, door iedereen te laten bewerken en voor iedereen toegankelijk te maken. Bij veel organisaties wordt al gebruik gemaakt van een interne wiki om kennis op te slaan en de ervaringen hiermee zijn positief. Het succes van een wiki valt of staat echter met de toegankelijkheid, adoptie en de mate waarin de businesswiki past binnen (de cultuur van) de organisatie.

Ook klanten laten werken met de bedrijfswiki

Sommige organisaties willen verder gaan dan een business wiki voor alleen het eigen bedrijf. Zijn vinden dat een businesswiki ook kansen bied voor de zelfredzaamheid van klanten. Wanneer klanten een groter deel van hun problemen zelf oplossen krijgt een Service Desk minder incidenten binnen, wat een kostenbesparing oplevert wanneer support op een product of dienst in inbegrepen. Bovendien kan het aanbieden van een wiki aan klanten een mooie extra dienstverlening zijn.

Kennis delen is de nieuwe manier van werken

Veel bedrijven zijn er nog niet aan toe, maar in de toekomst zullen steeds meer organisaties hun kennis delen, zelfs met concurrenten! De reden hiervoor is dat een groter netwerk meer kennis kan opleveren en hierdoor onderzoekskosten bespaard. Voorbeeld hiervan zijn autobedrijven. Veel garages hebben al toegang tot een kennisdatabase waar allerlei informatie kan worden ingewonnen. Helaas is hier geen sprake van een business wiki want de artikelen kunnen niet worden uitgebreid door de bedrijven, en er moet worden betaald om gebruik te mogen maken van de informatie. Bij wiki's is het idee juist dat de kennis zoveel mogelijk beschikbaar wordt gesteld.